Udana lekcja historii w plenerze i satysfakcja z przeprowadzonej akcji.

W piątek 23 września Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA było inicjatorem akcji sprzątania Lasku Malinowego i warsztatu historycznego "Dulag 1939" Zajęcia terenowe poprowadziłŁukasz Melski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Młodzież szkolna wraz z opiekunami przez kilka godzin porządkowała przestrzeń leśną na terenie której znajdował się pierwotnie obóz "przejściowy" Stalagu VIII A.

DULAG 1939 był miejscem przetrzymywania polskich jeńców z kampani wrześniowej.

Na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i Uniwersytetem Wrocławskim Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych od kilku miesięcy na terenie lasku trwają prace archeologiczne. Niestety z uwagi na zanieczyszczenie przestrzeni badania te były znacznie utrudnione.

Cieszymy się , że nasza inicjatywa znalazła zrozumienie Dyrekcji Zespółu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu (były Energetyk) która podtrzymuję tradycje propagowania wiedzy o obozie jenieckim Stalagu VIII A.

Wyrazy uznania kierujemy pod adresem Nadleśnictwa Pieńsk, które nie tylko wydało zezwolenie na prowadzenie badań, ale czynnie włączyło się do sprzątania zabezpieczając swoje kadry, rękawice, worki do segregacji i wywózkę nieczystości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom w tym Waldek Kordowski, Ela Kordowska

 


 

 

Zabytki Bogatyni i Opolnia Zdroju to temat

spotkania roboczego z udziałem:

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniela Gipskiego, Kierownika Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze Krzysztofa Kurka, przedstawicieli Stowarzyszeń: DOM KOŁODZIEJA Olgierd Poniznik i Elżbieta Lech-Gotthardt,

NA TRÓJSTYKU Anna Wilczyńska oraz Zarządcą Nieruchomości "Na Wspolnej" Klaudia Bartkowiak

Potencjał kulturowy, szanse, zagrożenia oraz dostępne źródła finansowania tematem rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz