Zgorzelec, 02.05.2012

 

Zapytanie cenowe
Konferencja prasowa

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

zaprasza do składania ofert na wykonanie następującej usługi:

Organizacja i przeprowadzenie konferencji prasowej:


- wynajęcie sali (min. 20 osób)

- catering (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto plus poczęstunek w postaci kanapek)

- wynajęcie tłumacza (2 godziny tłumaczeń plus koszty przejazdu)

- obsługa techniczna i merytoryczna konferencji prasowej, w tym prowadzący moderator

Konferencja prasowa zostanie zorganizowana z okazji:

ogłoszenia/upublicznienia zaproszenia, założeń oraz regulaminu międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji  modelowego domu jednorodzinnego  o cechach architektury regionalnej Krainy Domów Przysłupowych. Konkurs skierowany jest do studentów oraz architektów.

 

Wskazane jest aby konferencja prasowa odbyła się miejscu reprezentacyjnym, nawiązującym do treści projektu (np. w obiekcie o cechach zabudowy przysłupowej) na obszarze Euroregionu Nysa.

 

Zamawiający zapewnia rekrutację mediów (prasa, radio, TV, media elektroniczne o zasięgu lokalnym i regionalnym). Zamawiający przygotuje i uzgodni z Wykonawcą szczegółowy program konferencji prasowej.

 

Realizacja usługi – w uzgodnionym terminie z Zamawiającym do 30.05.2012 roku

 

Składanie ofert:
Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

Oferty prosimy przekazać do 09.05.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes Stowarzyszenia

 

Powrót do strony głównej