Zgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Opracowanie graficzne i druk folderu „Kraina Domów Przysłupowych”

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Opracowanie graficzne i druk folderu „Kraina Domów Przysłupowych”:

 

Folder prezentujący minimum 20 wybranych obiektów przysłupowych z polskiej i niemieckiej części Krainy wraz prezentacją turystyczną i mapą (materiał zdjęciowy dostarczy Zamawiający, materiał tekstowy dostarczy Zamawiający).

Specyfikacja: 5000 szt. format A4x3; papier 250 g kreda mat + lakier miejscowy obustronnie projekt, skład, przygotowanie do druku, opracowanie mapki -grafika , obróbka, czyszczenie, przygotowanie do druku zdjęć, skanowanie, klisze, kromalin 2 x A3, druk transport oraz dystrybucja do ok. 20 miejsc wskazanych przez Zamawiającego - miejsca dystrybucji: punkty informacji turystycznej na obszarze Euroregionu Nysa po polskiej i niemieckiej stronie. Folder w polsko-niemieckiej wersji językowej.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 czerwiec 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie kampania bilboardowej

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampania bilboardowej:

 

Kampania bilboardowa – prezentacja Krainy Domów Przysłupowych -

zaproszenie na Dzień Otwartych Domów Przysłupowych - imprezę promującą Krainę Domów Przysłupowych.

Zaplanowanie i wybór najlepszych miejsc lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym, wynajem nośników, opracowanie projektu bilboardu, przygotowanie do druku; druk bilboardów; nadzór realizacji kampanii - 2 tyg. od 15 maja; 10 nośników, powierzchnia/ format: 12m2 (5,04 x 2,38 m). Lokalizacja bilboardów na obszarze Euroregionu Nysa, w szczególności okolice następujących miejscowości: Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Bogatynia, Zittau, Goerlitz.

Bilboardy w polsko-niemieckiej wersji językowej.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 czerwiec 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Kampania w TV  minimum regionalnej lub ogólnopolskiej kablowej i satelitarnej

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Kampania w TV  minimum regionalnej lub ogólnopolskiej kablowej i satelitarnej:

 

Usługa obejmująca opracowanie mediaplanu kampanii TV, zakup czasu antenowego, przygotowanie felietonu TV min. 5-10 minut oraz minimum 10 bilboardów 8 sek., koncepcja i wykonanie bilboardu reklamowego.

Kampania w TV – prezentacja Krainy Domów Przysłupowych - kampania w TV minimum regionalnej lub ogólnopolskiej kablowej i satelitarnej (wskazana tematyka turystyczna).

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 czerwiec 2012

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Opracowanie graficzne i druk plakatów "zaproszenie na Dzień Otwartych Domów Przysłupowych":

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Opracowanie graficzne i druk plakatów "zaproszenie na Dzień Otwartych Domów Przysłupowych":

 

Plakaty, 400 szt. format A2, dystrybucja po stronie polskiej - siedziby urzędów gmin, media, organizacje pozarządowe, punkty informacji turystycznej, instytucje kulturalne; dystrybucja po stronie niemieckiej: partner niemiecki, Powiat Goerlitz. Plakat w polsko-niemieckiej wersji językowej.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 maj 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Kampania prasowa - reklamowa w wybranych tytułach w Polsce i Niemczech

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Kampania prasowa - reklamowa w wybranych tytułach w Polsce i Niemczech:

 

Usługa obejmująca 2  publikacje w prasie regionalnej po stronie polskiej oraz 1 po stronie niemieckiej, w tym: zakup powierzchni reklamowej; przygotowanie tekstów na podstawie wywiadów z organizatorami przedsięwzięcia,  projekt graficzny publikacji;  skład i przygotowanie do druku;  - min 1/2 strony.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 czerwiec 2012

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi lub jej cześć  np. 1 artykuł oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Opracowanie oraz druk ulotki "Program Dnia Otwartych Domów Przysłupowych"

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Opracowanie oraz druk ulotki "Program Dnia Otwartych Domów Przysłupowych":

 

Opracowanie oraz druk Ulotki A4/3 1000 szt., kolor 4+4, papier min. 100 gram, dystrybucja ulotek po stronie polskiej - siedziby urzędów gmin, media, organizacje pozarządowe, punkty informacji turystycznej, instytucje kulturalne; dystrybucja po stronie niemieckiej: partner niemiecki, Powiat Goerlitz. Ulotki w polsko-niemieckiej wersji językowej.

Teksty, grafika, koszty tłumaczeń po stronie Zamawiającego.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 maj 2012

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes Stowarzyszenia

 

Powrót do strony głównej