Zgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Opracowanie wspólnego layoutu kampanii public relation w ramach projektu

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,


w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Opracowanie wspólnego layoutu kampanii public relation w ramach projektu:


Usługa obejmuje opracowanie spójnego wizerunku graficznego dla całej kampanii public relations w ramach projektu. Wykonawca przygotuje minimum 3 projekty graficzne layoutu na bazie wytycznych promocji projektów dofinansowanych przez Program EWT Saksonia – Polska, systemu identyfikacji wizualnej Krainy Domów Przysłupowych oraz logo partnerów projektu. Layout obemujować będzie projekt layoutu strony internetowej, pierwszej strony oraz nagłówków poszczególnych stron katalogu, kampanii prasowej oraz papieru firmowego (4 elementy graficzne).

 

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 30 kwietnia 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Zapewnienie kadry projektu: Asystent ds. rozliczeń rozliczeń projektu

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Zapewnienie kadry projektu: Asystent ds. rozliczeń rozliczeń projektu:

 

Księgowanie i przygotowanie dokumentacji do rozliczenia projektu,  specyfikacja około 4 godzin tygodniowo (łącznie około 360 godzin przez okres realizacji projektu).

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 30 czerwiec 2013.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Budowa strony internetowej projektu
www.nowedomyprzyslupowe.pl

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Budowa strony internetowej projektu www.nowedomyprzyslupowe.pl:

 

Budowa kompletnej dwujęzycznej strony internetowej, w tym: budowa silnika strony, budowa grafiki strony, przygotowanie tekstów, wykupienie miejsca na serwerze, tłumaczenie tekstów.

W skład przedmiotu zamówienia wschodzi:

- przygotowanie projektu witryny internetowej,

- opracowanie treści witryny,

- tłumaczenie,

- stworzenie witryny internetowej ,

- zapewnienie miejsca na serwerze do końca projektu,

- zakup nazwy w domenie: pl ,

- uruchomienie strony,

- opieka autorska,

Wykonawca przygotuje projekt i layout graficzny strony oraz wykona witrynę internetową w systemie CMS. Strona powinna być zrealizowana w technologii co najmniej: PHP5 i MySQL 5.0 lub równoważnych. Witryna powinna być zgodna ze standardami XHTML 1.1 oraz CSS 2.1. Ponadto wykonawca winien dokonać zakupu i rejestracji domeny (która przechodzi na własność Zamawiającego), zapewnić miejsce na ogólnodostępnym serwerze (hosting) oraz opiekę autorską do końca trwania projektu.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 15 maja 2012.

Opieka autorska od 15 maja 2012 do 30 czerwca 2013.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes Stowarzyszenia


 

Zgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie ofertowe
Kampania public relations w prasie

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Kampania public relations w prasie:

 

Informacja nt. nowego budownictwa przysłupowego w prasie, wg specyfikacji 2 artykuły – zwiastuny „konkursu dla architektów i studentów na opracowanie koncepcji nowego domu przysłupowego” w prasie regionalnej, 2 artykuły - podsumowanie wyników „konkursu” w prasie regionalnej (Nowiny Jeleniogórskie, Gazeta Wrocławska) - koszt obejmuje przygotowanie tekstu wraz z materiałem zdjęciowym, redakcję tekstu, umieszczenie layoutu, wykupienie powierzchni reklamowych w prasie, publikacje w wybranym tytule prasowym w uzgodnionym terminie, objętość artykułu 1/2 strony na stronach redakcyjnych.

 

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 31 grudnia 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Wykonywanie tłumaczeń ustnych

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Wykonywanie tłumaczeń ustnych  

 

Koszty tłumaczeń ustnych w trakcie realizacji projektu wg specyfikacji 32 godziny tłumaczeń towarzyszących.

Miejsce realizacji usługi: Zgorzelec, obszar Euroregionu Nysa po polskiej i niemieckiej części.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 30 czerwiec 2013.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za godzinę tłumaczenia oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

 

Tłumaczenie materiałów związanych z realizacją projektu, wg specyfikacji około 120 stron tłumaczeniowych (strona tłumaczeniowa to 1800 znaków ze spacjami) z języka polskiego na niemiecki i języka niemieckiego na polski.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za stronę tłumaczeniową (1800 znaków ze spacjami) oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes StowarzyszeniaZgorzelec, 10.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Przygotowanie i realizacja kampanii w telewizji

 

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

 

w związku z realizacją projektu  „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Przygotowanie i realizacja kampanii w telewizji :

 

Przygotowanie scenariusza, wykonanie reportażu i  emisja reportażu z realizacji projektu:

- reportaż 15 min. w TV lokalnej wraz z emisją (emisja 3 razy w uzgodnionych terminach),

- reportaż 5 min. w TV regionalnej wraz z emisją (1 emisja w uzgodnionym terminie).

 

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 31 grudnia 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: marek.karlowski@gmail.com

 

Oferty prosimy przekazać do 17.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

 

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Koordynator projektu Marek Karłowski – tel. 781 185 933

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes Stowarzyszenia

Powrót do strony głównej