Zgorzelec, 02.04.2012

Zapytanie cenowe
Obsługa rachunkowo-księgowa projektu

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

w związku z realizacją projektu „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014


zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Obsługa rachunkowo-księgowa projektu


Usługą rozliczenia projektu i usługa rachunkowo-księgowa wg. przewidywanej specyfikacji 30 godzin roboczych.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 30 czerwiec 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl


Oferty prosimy przekazać do 04.04.2012 roku do godz. 16:00.

Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.


Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582

 

Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes Stowarzyszenia


 

Zgorzelec, 02.04.2012

 

Zapytanie cenowe
Koordynator merytoryczny projektu

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja z siedzibą 59-900 Zgorzelec
ul. Aleje Lipowe 1,

w związku z realizacją projektu „Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa Polska-Saksonia 2012-2014

zaprasza na składanie ofert na wykonanie następującej usługi:

Koordynator merytoryczny projektu:

Koordynacja i nadzór nad realizacją całości projektu, w tym: przygotowanie treści zapytań ofertowych dot. poszczególnych usług, analiza rynku, prowadzenie dokumentacji projektowej, prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych; koszt związany z zleceniem/usługą koordynacji wg. przewidywanej specyfikacji: 50 godzin roboczych.

Czas realizacji usługi – od daty podpisania umowy (kwiecień 2012) – 30 czerwiec 2012.

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy przekazać osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: elzbieta.lech@staromiejska.zgorzelec.pl


Oferty prosimy przekazać do 04.04.2012 roku do godz. 16:00.


Prosimy o załączenie aktualnego CV/referencji/doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.


O wyborze oferty zadecyduje zaproponowana cena brutto za całość usługi oraz wykazanie, że oferent dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania. Dopuszcza się negocjację ceny.


Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Elżbieta Lech-Gotthardt tel. 502 357 582


Z poważaniem
Elżbieta Lech-Gotthardt
Wiceprezes Stowarzyszenia

 

powrót do strony głównej