Targi Konserwacji Zabytków DENKMAL 2012 i Nagroda Bernharda Remmersa przyznana za wzorcowo przeprowadzone prace konserwatorskie w domu przysłupowym w Zgorzelcu. Więcej na stronach: