Name: PAG Pracownia Architektury Głowacki, Wrocław

team: Tomasz Głowacki, Katarzyna Filipiak, Magdalena Ciszak, Magdalena Kornacka,
cooperation:
Bartomiej Poteralski, Dominika Szczecińska

id: 234861

           

Architects 02. SECOND PRIZE – SHARED

 

W tej propozycji typowe element domu przysłupowego ze ścianką kolankową na drugim piętrze zostały przetworzone przy użyciu prostego współczesnego języka. Ten projekt ma także dużo przeszklonych elewacji, które nie prowadzą jednak do zmniejszenia izolacyjności termicznej, dzięki zastosowaniu  panelu izolacyjnego (Kapilux T) przepuszczającego światło. Rozbudowa budynku ponad garażem jest dobrym pomysłem. Pomimo małej kubatury domu wnętrze jest przestrzennie bogate dzięki zastosowaniu różnorodnych poziomów, które jednak nie są korzystne dla osób niepełnosprawnych.

 

Dieser Entwurfsvorschlag zeigt typische Merkmale des Umgebindehauses mit Drempelgeschoß, übersetzt in moderner Formensprache. Trotz großzügiger Glasflächen in der Fassade ergibt sich keine verringerte Wärmedämmung, da innerhalb der Fensterflächen vielfach transparente Dämmung (Kapilux T) eingesetzt worden ist. Die Gebäudeerweiterung über dem Pkw-Stellplatz ist eine gute Idee. Das kleine Gesamtvolumen des Hauses zeigt sich im Innern räumlich reichhaltig in verschiedenen Ebenen, allerdings nicht Behindertengerecht.   

 

In this proposal the typical elements of an umgebinde house with a second floor of the elbow type have been translated into a modern reduced vocabulary. Although this project has a lot of glazed facades, this has not led to reduced heat insulation, because  transparent  insulation panels (Kapilux T) are introduced into the main part of the window area.

The expansion of the building over the car park area is a good idea. Despite of the small house volume the interior is spatially rich with different floor levels, not suitable for disabled people.


Name: Pracownia Architektoniczna KRESKA – Maciej Mazerant, Łó

id:112358

Architects 15. SECOND PRIZE – SHARED

 

Projekt małego domu, o oszczędnych minimalistycznych formach, jest przykładem atrakcyjnego współczesnego wnętrza, nawiązującego do tradycyjnych metod budowania, wpisującego się w charakter kulturowy Górnych Łużyc.  Projekt ma szereg korzystnych rozwiązań ekonomicznych, także w przypadku potencjalnej rozbudowy. Wątpliwości budzi sposób przekształcenia wieńcowej izby w otwartą przestrzeń mieszkalną, w która nie kreuje charakteru tradycyjnego wnętrza.

 

Das kleine Hausprojekt mit formal minimalistischen Zügen zeigt einen attraktiven Innenraum, in Kombination mit

ländlicher Außenwirkung, gut passend zur Oberlausitzer Landschaft. Es wird vermutet, dass viele Aspekte sich preisgünstig auswirken, auch im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung. Kritischer sieht die Jury die Art und Weise, wie die Blockstube in einem offenen Wohnbereich gestaltet wird, ohne dabei die traditionell gemütliche Atmosphäre zu erreichen.  

 

The small house project of minimalist form vocabulary shows an attractive modern interior connected to a vernacular aspect of the exterior, fitting well to Upper-Lusatia. It seems in many aspects an economic solution also in respect to possible extension. A certain criticism is allowed about the way the log cabin is transformed into an open living area without matching the goal of creating a traditional atmosphere.


Name: Aleksandra Doniec, Wrocław

team: Aleksandra Doniec, Agata Kaczmarek, Katarzyna Sobuś, Marcin Wajda

id: 111111


Architects 21. SECOND PRIZE – SHARED


Atrakcyjna forma obiektu została zbudowana w oparciu o architekturę pionowo deskowanej stodoły. Koncepcja pokazuje dobre rozplanowanie rzutu, pozwalające na zróżnicowane kształtowanie przeszkleń fasady frontowej. Inspirację rozwiązania domu przysłupowego można dostrzec w rozwiązaniu konstrukcji piętra podpartego słupami, w którym wyróżnia się ścianka kolankowa powiązaną z więźbą dachową.  Jednorodność bogatej fasady uzyskano dzięki wielokrotnemu zastosowaniu pionowych elementów deskowania.

W elewacji od strony sypialni duże okna zapewniają swobodny widok, dzięki możliwości otwierania pionowo deskowanych ram. Krytyczne uwagi dotyczą praktycznej strony użytkowania – pionowego deskowania, nałożonego na warstwę szkła – związanego z koniecznością bieżącej konserwacji. Do uwag krytycznym dodać można także brak sprecyzowanej koncepcji rozbudowy.

 

Die attraktive Außengestalt mit vertikaler Beplankung ist stark beeinflusst von Scheunenarchitektur. Das Konzept zeigt eine gute Analyse (Diagramme), führend zu hinreichender Fassadentransparenz. Die Inspiration des Umgebindehauses mit Drempelgeschoss auf Stützen ist ablesbar. Mit starkem Wiederholungsfaktor der vertikalen Holzstäbe wurde eine hohe Kontinuität in der Außenwirkung erreicht. Die Holzstäbe in einem Rahmen vor raumhohe Obergeschossfenster sind für ein freies Blickfeld zu öffnen. Aus Sicht der Pflege werden die Abstände der Holzstäbe, auch zur Wand hin, eher kritisch beurteilt. Innerhalb des Konzeptes gibt es keinen klaren Vorschlag für Erweiterungen.

 

The attractive exterior is strongly influenced by barn architecture with vertical planking. The concept shows good plan diagrams which lead to certain variety of front facade transparency. The inspiration of umgebinde house has been found in the type of the second floor with the elbow wall roof connection, supported by columns. In order to reach a continuous surface the vertical planks have been repeated numerously. In the facade of bedrooms floor high windows can be given free view by opening frames with vertical planking. More critical must be seen the practical impact of these planks which are spaced both between themselves as well as in the direction of the wall surface. This may give problems for the future maintenance. Within the concept no clear way of extension exists.


Name: Paweł Czeszejko, Katarzyna Antosik, Warszawa

id: 411012


Architects 39. SECOND PRIZE - SHARED

 

Najważniejsze cechy domu przysłupowego są interpretacją prosto ukształtowanych elementów konstrukcyjnych. Ważną różnicą w interpretacji przestrzeni domu przysłupowego nie jest ukształtowanie tradycyjnej izby wieńcowej, ale przeszklonej przestrzeni mieszkalnej.  Przestrzeń pokoju dziennego jest otwarta i łączy się z przestrzenią piętra, co ma odbicie w rozwiązaniu ryglowej fasady.

 

Die wichtigsten Aspekte des Umgebindehauses sind in einfach geformten Konstruktionselementen modern interpretiert. Wichtiger Unterschied ist, dass die Blockwand der Stube als dreiseitige Glasfront erstellt ist. Die klare Holzkonstruktion und Steinfassade wirken harmonisch, führend zu einer wirtschaftlichen Lösung. Ein Luftraum verbindet den Wohnbereich mit dem Obergeschoss, das im Fachwerk stark verglast ist.

 

The most important features of the umgebinde house are interpreted by modern simple shaped structural elements. An important difference is the interpretation of the area within the umgebinde, which is not a log cabin but moreover a glassed living space. The wooden structure shows harmonic cooperation with stone walls, thus leading to an economic solution of this house. The living space has been connected with a void to the second floor with ample use of glass in the half-timbered facade.

 

Name: Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Kozłowski, Gdansk

id: 764294


Architects 48. SECOND PRIZE - SHARED

 

Jury docenia uzyskanie równowagi pomiędzy nowoczesnymi a tradycyjnymi elementami architektury domów przysłupowych. Odzwierciedla to symetryczny układ nakładających się na siebie stref - współczesnej i tradycyjnej formy. Strefa tradycyjnej architektury ma taras przed częścią mieszkalną całkowicie przeszklony  zamiast tradycyjnej izby wieńcowej. Po drugiej stronie budynku, od strony ulicy, znajduje się kubiczna bryła, która zawiera garaż. Wnętrze rozwiązane jako otwarta współczesna przestrzeń silnie kontrastuje z ciemną kolorystyką elewacji. Boczne położenie  schodów uniemożliwia wykorzystanie przestrzeni piętra do celów przyszłej rozbudowy. Raczej dobry aspekt tego rozwiązania polega na ograniczeniu środków wyrazu części tradycyjnej I współczesnej w stosunku do architektury domów przysłupowych.

 

Die Jury begrüßt die klare Konzeption des Vorschlages, als Balanceakt zwischen der Moderne und das traditionelle Umgebindehaus. Formal werden dazu zwei Flächenbereiche punktsymmetrisch verschmolzen. Anstatt der Stubenwand ist der Umgebindehaus-Bereich vor einer Terrasse völlig verglast. An der gegenüberliegenden Ecke zeigt sich nah der Straße ein modernes kubisches Volumen mit Garagen. Das Innere ist modern offen und hell gestaltet, in bewusstem Kontrast zur dunklen Fassade. Die seitliche Lage der Treppe bewirkt, dass die geplante Erweiterung im Dachgeschoss darüber nicht erreichbar ist. Eher positiv wird bemerkt, dass der moderne Aspekt beider Bereiche im Ausdruck hinter der generellen Gestalt als Umgebindehaus zurück bleibt.

 

The jury acknowledges the clear concept of this project, which balances modern and traditional umgebinde house architecture. The formal solution for this is a point symmetric area for both styles, mingled with each other. The umgebinde house side has a private terrace in front of the living area, completely glassed instead of the log cabin. On the other corner a modern cubic volume next to the street contains garages. The interior space is solved in a modern open atmosphere in sharp contrast to the dark wooden facade. The side position of the staircase does not allow to use the attic for the extension of the project, as conceptually planned. A rather nice aspect of this proposal is that the modern character of both parts are of reduced expression compared to the general volume of the umgebinde house.

 

Names: ddArchitekci Dariusz Dudek, Gliwice

team: Dariusz Dudek, Stanisław Niemczyk

id: 000007

 

Architects 04. RECOMMENDATIONS

 

Koncepcja projektu opiera się na transformacji głównych cech konstrukcyjnych domu przysłupowego w formę ciągłej struktury elementów przekątniowych wspartych na krótkich słupach. Charakter ściany izby wieńcowej został osiągnięty przez wprowadzenie poziomego deskowania. Jury docenia poprawność rozwiązania funkcjonalnego z zastrzeżeniem sposobu rozwiązania okien. Ze względów konstrukcyjnych przyjęte rozwiązanie dachu jest niekonsekwentne w stosunku do przyjętej koncepcji.

 

Konzeptuell übernimmt der Entwurfsvorschlag wichtige Konstruktionsaspekte des Umgebindes, transformiert in einem diagonalen Holzgitter auf kurzen Stützen. Der Blockbau der Stube ist in horizontaler Beplankung umgesetzt. Die Jury begrüßt die originelle Grundrissstruktur, kritisiert aber, dass nicht alle Fensterpositionen angemessen wirken. Konstruktiv überflüssig ist die Übertragung des Gitters im Dachbereich.

 

Conceptually the proposal transforms the main features of the umgebinde structures into a continuous diagonal grid raised by short pillars. The log cabin wall has been interpreted by horizontal planking. The jury acknowledge the original plan layout but criticizes that not all window arrangements are appropriate. Structurally unnecessary the roof includes a similar grid as the facade.

 

Names: ARCHITRAW Barbara Odolczyk, Warszawa

team: Barbara Odolczyk, Mateusz Szydłowski

id: 777000

 

Architects 33. RECOMMENDATIONS

 

Jury docenia tradycyjną estetykę domu drewnianego.

Podstawą koncepcji jest struktura ramowa podtrzymująca górną kondygnacje i dach. Elementy pionowe konstrukcji ramowej są poziomymi warstwami symbolizującymi konstrukcje wieńcową, jak również metalowe stężenia w górnej części ściany nawiązują konceptualnie do konstrukcji ryglowej. Budynek posadowiony jest na masywnym fundamencie, chroniącym obiekt  przed wilgocią. Taka koncepcja ogranicza jednak kontakt przestrzeni mieszkalnej z otoczeniem. Jury docenia ten project jako możliwy do realizacji na terenach wiejskich, z zastrzeżeniem braku nawiązania do cech architektury domów przysłupowych.

 

Die Jury begrüsst die vorgeschlagene ländliche Ästhetik des Holzhauses. Das zu Grunde liegende Konzept ist eine Rahmenkonstruktion das Dach und Obergeschoss trägt. Zwischen den Rahmenpfosten symbolisiert die Stapelung von Elementen die Blockstubenwand. Diagonal geführte Spannstäbe im oberen Wandbereich korrespondieren konzeptuell mit Fachwerk. Ein Sockel schützt die Holzteile vor Wasserschäden. Die Art und Weise der Sockelgestaltung schafft eine Trennung zwischen der Wohnfunktion und der natürlichen Umgebung. Auch wenn der Vorschlag für Bauen auf dem Lande geeignet ist, werden Bezüge zur Oberlausitz vermisst.   

 

The jury appreciates the rural aesthetics of timber house.  The basic concept is a frame structure carrying the roof and the top floor. The vertical posts of the frame structure have infilling with horizontal layering symbolizing log construction, as well cross metal bracing on the top wall part which correspond conceptually to half-timbered structure. The timber structure stands on a rigid part, avoiding water damage to the wood. The way of solving this element is rather distant to the functional connection of building with the natural surroundings. Jury regards this project as feasible for rural landscapes, however, typical features of Upper-Lusatia are missing.

 

Names: Zakład Architektury Mikołaj Machulik, Katowice

team: Mikołaj Machulik, Łukasz Piecha, Marlena Błasik, Mateusz Mocek, Aleksandra Machulik, Marek Wiktorczyk

id: 140710


Architects 44. RECOMMENDATIONS

 

Jury docenia wyjątkową oryginalność projektu polegającą na zdecydowanej koncepcji stworzenia kompleksu  zabudowy otoczonego konstrukcja ryglową wspartą na słupach, jako odpowiednik tradycyjnej struktury domów przysłupowych. Ten raczej abstrakcyjny pomysł bazuje na tak różnych inspiracjach jak np.: idee Corbusiera, tradycyjne rozplanowanie zabudowy zagrodowej czy koncepcje domu atrialnego. W miejscu tradycyjnej izby wieńcowej zaproponowano uwolnioną przestrzeń jedynie z wejściem do kompleksu. Wszystkie przestrzenie mieszkalne zostały przeniesione na pierwsze piętro, tym samym odcinając mieszkańców od bezpośredniego kontaktu z naturą. Rozwiązanie dachów dwuspadowych nie uwzględnia problemów związanych z odprowadzeniem wody i zaleganiem śniegu.

 

Aus Sicht der Originalität begrüßt die Jury die radikale Idee, einen Hof-Komplex innerhalb eines reduzierten Gittertragwerks unterzubringen. Aspekte des Umgebindehauses sind damit in Pfeiler, Fachwerk im Obergeschoß und durch Satteldächer interpretiert. Dieses hochgradig abstrakte Konzept ist von solch unterschiedlichen Quellen wie die 5 Punkte von Le Corbusier, den Dreiseithof und ein Atriumhaus inspiriert. Anstatt des Erdgeschosses mit Stube im Umgebindehaus zeigt der Entwurfsvorschlag lediglich ein kleines Volumen mit dem Eingang zum Komplex. Die eigentlichen Wohnflächen befinden sich in zweiter Ebene darüber, isoliert von der natürlichen Umgebung. Die Zusammenstellung der Sattelflächen ist für Schnee und Regen problematisch.

 

In respect of originality the jury acknowledges the radical idea to establish a small court house complex within a minimized rigid structure, with features of the umgebinde house like pillars and half-timbered first floor facade connected to a pitched roof. This rather abstract conceptual idea has been developed from such distant inspirations from 5 points of architecture by Le Corbusier, three side farm complexes and an atrium house. Instead of the lock cabin of the umgebinde house, the first floor shows only one built volume containing the entrance to the house complex. All further livable spaces are raised on the second floor level, thus isolate from the natural surrounding. The pitched roofs' composition does not seem to have a correct shape related to snow and water.


Names: Wiejska Pracownia Projektowa TUTAJ Iga Borkowska, Wiżajny

team: Mikołaj Nowotniak, Iga Borkowska, Paweł Detko

id: 441907

 

Architects 45. RECOMMENDATIONS

 

Jury dostrzega walory architektoniczne projektu polegające na wykorzystaniu tradycyjnego wzorca budynku przysłupowego. Zaproponowana idea – adresowana do zwolenników tradycyjnego budownictwa przysłupowego, zawiera jednak współczesne cechy, jak np. przeszklone powierzchnie. Zaproponowana dyspozycja funkcjonalna odpowiada współczesnym wymaganiom zamkniętym w tradycyjnej formie. Ten typ domu dobrze wpisywałby się w kontekst starej wioski.

 

Die Anerkennung für diesen Vorschlag gilt die gute handwerkliche Durcharbeitung im Sinne des traditionellen Umgebindehauses, um diese dann in einer – fast anarchischen – Haltung, mit mehr oder weniger modernen Gestaltungselementen, wie größere Glasflächen, zu ergänzen. Die Grundrisse erreichen moderne Standards innerhalb einer traditionellen Haut. Dieser Typ von einem Neuen Umgebindehaus, könnte gut innerhalb eines alten Dorfkerns integriert wirken.

 

The acknowledging mention of this proposal is based on the observation of true mastering of traditional umgebinde house handcraft, connected to an – almost anarchistic –  taste to mix this with more or less modern features, like glassed areas. The proposed plans meet modern requirements inside a traditional skin. This type of new Umgebindehauses could integrate well in the context of an old village.

 

Powrót do strony głównej